İletişim

Tel (İş): 0 232 329 35 35 / 3241

e-mail: korkmaz@korkmaz.cc

Yazışma Adresi: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 35620, Çiğli-İzmir

Leave a Reply