Özgeçmiş

Abdurrahman KORKMAZ

KİŞİSEL

Doğum Tarihi ve Yeri: 2 Eylül 1978, Mersin

İş Adresi: 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

35620 Çiğli İZMİR

Tel: 232 329 35 35 / 3241

E-mail: korkmaz@korkmaz.cc

web: www.korkmaz.cc

 EĞİTİM

İlkokul : Aliye Pozcu İlköğretim Okulu

Ortaokul ve Lise : Mersin Dumlupınar Lisesi

Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü

Yüksek Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi, SBE, İktisat ABD

–          Yüksek Lisans Tezi: Harberger-Laursen-Metzler Etkisi: Literatür ve Türkiye Örneği

Doktora : Karadeniz Teknik Üniversitesi, SBE, İktisat ABD

–          Doktora Tezi: Finansal Krizler ve Aktarım Kanalları: Teorik ve Ampirik Yaklaşımlar

 YABANCI DİL

İngilizce:86.250 (ÜDS-Ekim 2008) 

 AKADEMİK DENEYİM

Öğretim Görevlisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Vakfıkebir MYO (25.10.2005- 06.03.2012)

Yardımcı Doçent Doktor: Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü, Ekonometri ABD (06.03.2012- 11.10.2013)

Doktora Sonrası Araştırmacı: Queen Mary University of London, School of Business and Management (01.03.2015-01.03.2016)

Yardımcı Doçent Doktor: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD (11.10.2013- Devam)

 İDARİ DENEYİM

Müdür Yardımcısı: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Vakfıkebir MYO (20.03.2006 – 07.06.2010)

İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyesi : Trabzon, Vakfıkebir (17.12.2007 – 16.12.2011)

Comments are closed.