Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler (1)

1) “Türk Ödemeler Bilançosuna Parasal Bir Yaklaşım: Girton-Roper Modelden Kanıtlar”, VIII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2007, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya. (eş-yazar: Rahmi YAMAK)

…) “Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Dengesi İlişkisi: Kritik Elastikiyetler (Marshall-Lerner) Şartı”, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul. (eş-yazar: Rahmi YAMAK)

Comments are closed.