Ulusal Alan İndekslerince Taranan Makaleler (3)

1) “Prebisch Singer Hipotezi ve Küçük Açık Ekonomi Varsayımı”, 2006, Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 10, ss.128-143. (eş-yazar: Rahmi YAMAK) (Ulusal Alan Endeksi: TUBİTAK Sosyal Bilimler Veri Tabanı)

2) “Harberger-Laursen-Metzler Etkisi: Literatür ve Türkiye Örneği”,2006, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Sayı: 20(1), ss.57-69. (eş-yazar: Rahmi YAMAK) (Ulusal Alan Endeksi: TUBİTAK Sosyal Bilimler Veri Tabanı)

3) “Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Dengesi İlişkisi, 2005, İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı: 2, ss.11-29. (eş-yazar: Rahmi YAMAK) (Alan Endeksi; Repec, Econpapers, IndexCopernicus)

Comments are closed.